Vaping Smak Förbud Uppdatering: Det Kan Vara Värre

Med det senaste utbrottet av vapingrelaterade sjukdomar och fortsatta bekymmer över ungdomsvaping, Trump-administrationen och FDA var inställda på att förbjuda alla smaksatta elektroniska cigaretter i oktober 2019. Vaping industrin väntade på stift och nålar, men tillkännagivandet kom aldrig.

Nu, efter månader av att förutse ett fullständigt smakförbud som eventuellt skulle kunna stänga av hundratals vape-butiker och små vape-företag över hela landet, ger FDA: s utgivning av sin slutliga vägledning för reglering av elektroniska cigaretter en liten lättnadssuck till vapingindustrin.

Den 2 januari 2020 släppte FDA sin slutliga vägledning för reglering av elektroniska cigaretter. Vägledningen öppnas med en introduktion till vad som ingår i 53-sidorsdokumentet, tillsammans med bakgrundsinformation om FDA: s myndighet för att reglera tobaksprodukter och en tidslinje för revideringar av FDA: s ursprungliga Bedömningsregler för ecigg startpaket & starkit.

Enligt vägledningen faller FDA: s myndighet för att reglera tillverkning, marknadsföring och distribution av vape poddar & poddsystem enligt tobakskontrolllagen från 2009. Dessutom beviljade lagen också byrån befogenhet att” utfärda förordningar som bedömer andra produkter som uppfyller den lagstadgade definitionen av nikotinshot ” – följaktligen frisläppandet av FDA: s Anseenderegler i maj 2016.

Inom vägledningen har FDA fastställt specifika villkor när det gäller dess reglering av Billig ejuice, inklusive:

Patronbaserade slutprodukter-en typ av slutprodukt som består av, innefattar eller involverar en patron eller moddar som håller vätska som ska aerosoliseras genom produktanvändning. Vid tillämpningen av denna definition är en patron eller kapsel en liten, sluten enhet (förseglad eller oförseglad) utformad för att passa in i eller fungera som en del av ett elektroniskt nikotinleveranssystem. Ett exempel på produkter som inte skulle fångas upp av denna definition är helt fristående engångsprodukter för VAPE.se.

Elektroniska nikotinleveranssystem (eller slutar)-inkluderar enheter, komponenter och/eller delar som levererar aerosoliserad e-vätska vid inandning. Till exempel anser FDA vapes eller vape pennor, personliga förångare, e-cigaretter, cigalikes, RBA & SUB OHM, e-cigarrer och e-rör för att vara ändar.

E-vätskor-en typ av slutprodukt och hänvisar i allmänhet till flytande nikotin och nikotininnehållande DIY produkter (dvs flytande nikotin i kombination med färgämnen, aromer och/eller andra ingredienser). Vätskor som inte innehåller nikotin eller annat material som framställs eller härrör från tobak, men som är avsedda eller rimligen förväntas användas med eller som livsmedel av en tobaksprodukt, kan vara komponenter eller delar och därför omfattas av FDA: s tobakskontrollmyndigheter.

Etikett-hänvisar till visning av skrivna, tryckta eller grafiska material på den omedelbara behållaren av någon artikel som en del av avsnitt 201 (k) i FD&C-lagen.

Märkning: alla etiketter och andra skrivna, tryckta eller grafiska material (1) på någon artikel eller någon av dess behållare eller omslag, eller (2) som åtföljer en sådan artikel, som en del av avsnitt 201(m) i FD&C lagen.

Ny tobaksprodukt-innebär (1) varje tobaksprodukt (inklusive dessa produkter på testmarknader) som inte salufördes kommersiellt i USA den 15 februari 2007, eller (2) varje ändring (inklusive en förändring i design, någon komponent, någon del eller någon beståndsdel, inklusive en rökbeståndsdel, eller i innehållet, leveransen eller formen av nikotin, eller någon annan tillsats eller ingrediens) av en tobaksprodukt där den modifierade produkten salufördes kommersiellt i USA efter den Black friday 27 november 2020, som en del av avsnitt 910 A i FD&C Act.

Tobaksvara – varje produkt som tillverkas eller framställs av tobak som är avsedd att användas som livsmedel, inklusive varje komponent, del eller tillbehör till en tobaksvara (med undantag för andra råvaror än tobak som används vid tillverkning av en komponent, del eller tillbehör till en tobaksvara). Termen “tobaksprodukt” betyder inte en artikel som enligt FD & C Act är ett läkemedel (avsnitt 201(g)(1) (21 U. S. C 321(g)(1)), en anordning (avsnitt 201(h)), eller en kombinationsprodukt (avsnitt 503(g) (21 U. S. c 353(g))). Avsnitt 201(rr) FD&C Agera.